FDFs medlemsservice

Vi bruger et system der hedder FDFs medlemsservice til at håndtere medlemsregistrering, kontingentbetaling og indbydelse til arrangementer samt tilmelding og betaling hertil.


Alle medlemmer får sin egen profil i medlemsservice, så man kan logge ind og se hvilke oplysninger der er registreret samt se indbydelser mv.


Du kan tilgå systemet her:


https://medlem.fdf.dk/


For at få et login skal du være medlem af FDF Ørslev-Vordingborg.


Ønsker du at blive medlem så kontakt:


Henrik Sørensen

23348488 eller hs@fdf.dk