Formand og hytteforvalter

Pia Karlsen

Kasserer

Rikke Lund Permin

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kim Nybo

Karina Sejr

Katja Gagner

Kredsleder

Henrik Sørensen

Lederrepræsentant

Birgitte Apel

Del siden