Hverdagslejr 2022

I uge 5 afholder vi vores traditionsrige hverdagslejr.

Vi har afholdt hverdagslejr hvert år siden midten af 1990erne (bortset fra 2020 pga covid 19)

konceptet er at børn og ledere bor i Uglereden i en almindelig hverdagsuge og passer skole og arbejde herfra.

Hverdagslejren holdes altid i uge 5 og i 2022 er det helt præcist fra søndag d. 31. januar til lørdag d. 5. februar.

Lige så snart vi har nyt om den kommende hverdagslejr lægger vi info ud på denne side.