Familie FDF er nedlagt

3. oktober 2021

Vi må med beklagelse meddele at vi nedlægger Familie FDF holdet.

Vi startede Familie FDF for et år siden i efteråret 2020.

Til at starte med var der stor interesse for projektet og der var i det meste af efterårssæsonen tilmeldt 10-12 børn med deres forældre.

Efter nytår var vi coronalukket i nogle måneder og da vi endelig måtte starte op igen kunne vi sande at interessen var dalet noget. Til flere af møderne som vi nåede at holde i forårssæsonen dukkede der kun 2 børn op.

Derfor har Henrik der stod for Familie FDF besluttet at nedlægge holdet.