Info om familie FDF

Søndag d. 30 august havde vi for første gang familie FDF ved Uglereden. Der mødte 10 børn op sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Vi havde et par hyggelige timer, hvor vi byggede huler.

Familie FDF er et nyt tiltag hos FDF Ørslev-Vordingborg og henvender sig til børn i alderen 0- ca 5 år samt deres forældre eller andre voksne med relation til barnet. Feks bedsteforældre, voksne søskende eller lign.

Vi afholder familie FDF møder hver anden søndag i ulige uger kl. 10-12. Møderne vil medmindre andet oplyses foregå ved vores hytte Uglereden i Ørslev. Derudover kan det komme på tale at familie FDF bliver inviteret med til nogle af de fællesarrangementer vi har for alle vores medlemmer.

 Aktiviteterne vil primært foregå udenfor og vil tage udgangspunkt i følgende overskrifter: Friluftsliv, Primitiv madlavning, naturkendskab, Leg, fantasi og fællesskab.

Vi forventer at forældrene eller de medfølgende voksne selv deltager aktivt i aktiviteterne sammen med børnene.

Kontingentet vil være 200 kr. pr halvår pr. barn. Børnene bliver meldt ind som medlemmer af FDF Ørslev-Vordingborg og betaler kontingent. De medfølgende voksne meldes ikke ind som medlemmer og betaler derfor heller ikke kontingent.

FDF har tegnet kollektiv ulykkesforsikring som dækker alle kontingentbetalende medlemmer af FDF. Forsikringen har dog begrænset dækning, og vi anbefaler, at medlemmer har egen heltids ulykkesforsikring.

Familie FDF er et helt nyt tiltag hos os, og da vi ikke har erfaring med denne type aktivitet vil der højst sandsynligt dukke nogle ting op som vi ikke har tænkt på, eller noget som skal rettes lidt til. Hvis der er noget du undrer dig over eller noget du synes kunne gøres bedre, eller har du blot et spørgsmål, så er du hjertelig velkommen til at kontakte undertegnede:

Henrik Sørensen 23348488 eller hs@fdf.dk